Bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn là vô cùng quan trọng đối với 

Vizionary Solutions Limited
20-22 Wenlock Road
London
England
N1 7GU

SDT: +1 850 252 8258
Email: [email protected]
Công ty được đăng ký tại Anh (Số đăng ký: 08353917)

(Gọi tắt là "VIZIONARY"). Chính sách bảo mật này thiết đặt những dữ liệu cá nhân của bạn có thể được thu thập thông qua các bài thuyết trình web hoặc bất kỳ bài thuyết trình trên di động và bằng cách đó VIZIONARY được phép sử dụng hoặc, nếu cần thiết, chuyển dữ liệu đó.

VIZIONARY sẽ xử lý dữ liệu cá nhân trong việc tuân thủ các quy ước bảo vệ dữ liệu của Liên minh châu Âu, luật bảo vệ dữ liệu của Đức và luật viễn thông.

DỮ LIỆU CÁ NHÂN
Để đăng ký, khi mua các sản phẩm của chúng tôi, đặt câu hỏi hoặc liên hệ với trang web của chúng tôi với bất kỳ mục đích nào, chúng tôi sẽ thu thập các dữ liệu cá nhân sau đây từ bạn:

tên của bạn,
địa chỉ email, địa chỉ vận chuyển,
số điện thoại và số fax,
địa chỉ email,
tên người dùng, và
dữ liệu thẻ tín dụng hoặc dữ liệu tài khoản ngân hàng.

SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN
Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

* để trả lời câu hỏi của bạn;
* để thực hiện các đơn đặt hàng của bạn và gửi các sản phẩm đặt hàng và / hoặc cung cấp các dịch vụ đặt hàng với bạn; đối với mục đích này cũng có thể được yêu cầu để liên lạc với bạn qua điện thoại hoặc email liên quan đến đơn hàng của bạni;
* cho phép bạn sử dụng trang web của chúng tôi và giao tiếp trên đó, ví dụ trong các blog, với người khác hoặc liên hệ với họ, nếu bạn muốn làm như vậy;
* gửi bạn thông tin email về nghị của chúng tôi, nếu điều này đã được sự đồng ý của bạn. Bạn có thể phản đối việc sử dụng bất cứ lúc nào.
* cho mục đích kinh doanh nội bộ của chúng tôi, ví dụ phân tích dữ liệu, phát triển sản phẩm mới, cải tiến trang web và các dịch vụ của chúng tôi, phân tích xu hướng sử dụng và hiệu quả của các chiến dịch khuyến mãi của chúng tôi;
* Nếu bạn là một Associate, chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để liên lạc với bạn về hoạt động và / hoặc các khả năng thu nhập được cung cấp bởi VIZIONARY, và thông báo cho bạn qua đường bưu điện hoặc email về sản phẩm, dịch vụ, các chương trình của chúng tôi và những đề xuất bạn có thể quan tâm .
* VIZIONARY sẽ sử dụng dữ liệu của bạn chỉ trong khoảng thời gian khi được yêu cầu để thực hiện những mục đích trên, trừ khi thời gian lưu giữ lâu hơn theo quy định của pháp luật.

THU HỒI
Bạn có thể rút lại đơn đồng ý nhận khuyến mãi bất cứ lúc nào bằng cách email tại [email protected]

CHUYỂN KHOẢN CỦA CÁ NHÂN

* VIZIONARY sẽ chuyển dữ liệu dành riêng cho mục đích xử lý đơn đặt hàng của bạn và / hoặc cho bạn truy cập vào cơ cấu tổ chức (ví dụ máy chủ, Dịch vụ CNTT, web hosting) của các nhà cung cấp dịch vụ ủy quyền của chúng tôi. Các nhà cung cấp dịch vụ sẽ xử lý dữ liệu của bạn đúng phù hợp với hướng dẫn của chúng tôi và sẽ được giám sát bởi chúng tôi. các nhà cung cấp dịch vụ đó đều bị nghiêm cấm sử dụng các dữ liệu được thu thập và xử lý thông qua các trang web VIZIONARY cho mục đích riêng của họ.
* Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi hoặc tham gia vào một cơ hội kinh doanh VIZIONARY và yêu cầu thiết lập một số liên lạc, chúng tôi sẽ truyền các dữ liệu cá nhân mà bạn đã nhập dưới dạng một liên kết để cho phép một người tư vấn cho bạn những cơ hội của VIZIONARY hoặc trên các sản phẩm của chúng tôi.
* Nếu bạn muốn tham gia, hãy liên hệ VIZIONARY để mua sản phẩm hoặc dịch vụ, bạn sẽ được một Associate liên hệ cho mục đích này.

CHUYỂN XUYÊN BIÊN GIỚI
Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chuyển giao cho một nhóm công ty liên kết với VIZIONARY nếu điều này là cần thiết cho việc thực hiện của các chủ thể có trong hợp đồng tương ứng và / hoặc để thực hiện các đơn đặt hàng của bạn hoặc để cung cấp một dịch vụ. Một số công ty của nhóm VIZIONARY có thể nằm ngoài Khu vực Kinh tế châu Âu và được điều chỉnh bởi các quy định bảo vệ dữ liệu theo luật định khác nhau. Trong trường hợp như vậy, VIZIONARY đảm bảo rằng nó sẽ có biện pháp thích hợp để đảm bảo đầy đủ và hợp lý bảo vệ dữ liệu cũng trong trường hợp như vậy. Bạn có thể liên hệ với VIZIONARY bất cứ lúc nào về quyền thông tin của bạn hoặc bất kỳ quyền nào khác.

COOKIES
Một "cookie" là một tập tin được lưu trên ổ đĩa cứng của bạn và có chứa thông tin về bạn. VIZIONARY có thể đặt cookie trên ổ cứng của bạn để giúp bạn quản lý thông qua trang web của chúng tôi và làm cho các trang web VIZIONARY trở thành một trải nghiệm cá nhân dành cho bạn. Nếu bạn muốn loại bỏ các tập tin cookie, hầu hết các trình duyệt Internet sẽ cho phép bạn xóa các tập tin cookie từ ổ đĩa cứng của máy tính của bạn để ngăn chặn các tập tin cookie được cứu hoặc một tin cảnh báo nảy lên trước khi một cookie được lưu.

PHÂN TÍCH WEB
Google Analytics, một dịch vụ phân tích web của Google Inc. ( "Google") được sử dụng trên trang web này. Google Analytics sử dụng cái gọi là "Cookies" cho phép phân tích việc sử dụng trang web của bạn. Các thông tin về việc sử dụng của bạn trên trang web được tạo ra bởi một Cookie (bao gồm cả địa chỉ IP ẩn danh của bạn) sau đó được chuyển giao cho một máy chủ của Google Inc ở Mỹ và được lưu trữ ở đó. Google sẽ sử dụng thông tin này để đánh giá việc sử dụng trang web, biên dịch các báo cáo về hoạt động của website cho các nhà điều hành trang web và cung cấp thêm dữ liệu liên quan đến trang web và sử dụng Internet. Google sẽ chuyển thông tin này cho bên thứ ba nếu theo quy định của pháp luật hoặc trong phạm vi các bên thứ ba được ủy quyền bởi Google Inc để xử lý dữ liệu. Google sẽ không có trường hợp liên kết địa chỉ IP của bạn với dữ liệu khác của Google Inc. Bạn có thể chặn việc cài đặt Cookie bằng cách thiết lập cố định được cung cấp bởi phần mềm trình duyệt của bạn; chúng tôi muốn thông báo cho bạn tuy nhiên trong trường hợp này bạn có thể không có khả năng để có thể truy cập vào tất cả các chức năng website. Hơn nữa, bạn có thể ngăn chặn việc biên soạn các dữ liệu (bao gồm địa chỉ IP của bạn) thông qua các tập tin cookie và sử dụng trang web bằng cách tải về và cài đặt các plug-in trình duyệt có sẵn thông qua các liên kết sau đây: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl = de

Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc xử lý các dữ liệu thu thập được về bạn bởi Google theo cách mô tả ở trên và cho các mục đích nói trên. Thông Tin Thêm về Google Analytics và bảo vệ dữ liệu có sẵn thông qua các liên kết sau đây http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html

SỬ DỤNG PLUGINS MẠNG XÃ HỘI FACEBOOK
Trang web này có thể sử dụng plugin mạng xã hội ( "Plugins") của mạng xã hội Facebook do Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94.304, Hoa Kỳ ( "Facebook") điều hành.

Nếu bạn đưa lên một trang trên trang web của chúng tôi có chứa một plugin như vậy, trình duyệt của bạn sẽ thành lập một liên kết trực tiếp với các máy chủ của Facebook. Nội dung của các plugin sẽ được chuyển bằng Facebook trực tiếp cho trình duyệt của bạn và bao gồm trình duyệt của bạn trong trang web. Bởi bao gồm cả các plugin, Facebook sẽ nhận được các thông tin mà trình duyệt của bạn đã được đưa lên các trang tương ứng của trang web của chúng tôi ngay cả khi bạn không có một tài khoản Facebook hoặc nếu bạn chưa đăng nhập với Facebook tại thời điểm đó. Những thông tin này (bao gồm cả địa chỉ IP của bạn) được chuyển giao bởi trình duyệt của bạn trực tiếp đến một máy chủ của Facebook và lưu ở đó.

Nếu bạn đang đăng nhập vào Facebook, Facebook có thể liên kết các lần ghé thăm trang web của chúng tôi trực tiếp với tài khoản Facebook của bạn. Nếu bạn tương tác với các plugins, các thông tin tương ứng cũng được chuyển trực tiếp vào máy chủ của Facebook và lưu ở đó. Các thông tin thu thập được sử dụng để phân tích việc sử dụng thực hiện bởi bạn trên trang web để báo cáo về các hoạt động của bạn cho chúng tôi, và cho phép chúng tôi cung cấp dịch vụ được cải thiện liên quan đến việc sử dụng các trang web.

Nếu bạn không muốn Facebook liên kết các dữ liệu được thu thập thông qua trình bày web của chúng tôi với tài khoản Facebook của bạn, bạn phải đăng nhập Facebook trước khi quý khách đến thăm trang web của chúng tôi. Về mục đích và mức độ thu thập dữ liệu và tiếp tục xử lý và sử dụng dữ liệu đó bằng Facebook, và liên quan đến quyền lợi của bạn và các thiết lập có thể bảo vệ thông tin riêng tư của bạn, vui lòng xem chính sách bảo mật của Facebook: http: //www.facebook .com / policy.php.

TRANG WEB NGOÀI
trang web của chúng tôi chứa các liên kết đến các trang web được điều hành bởi các công ty khác. Nếu bạn sử dụng liên kết như vậy, bạn sẽ rời khỏi trang web của VIZIONARY. VIZIONARY không chịu trách nhiệm cho các trang web của bên thứ ba đó. Chính sách bảo mật VIZIONARY không áp dụng cho các trang web của bên thứ ba. Vui lòng kiểm tra trực tiếp trên các trang web như thế nào như dữ liệu cá nhân được bảo hộ.

SỬA ĐỔI DỮ LIỆU VÀ QUYỀN THÔNG TIN
Nếu bạn muốn kiểm tra, sửa chữa hoặc xóa dữ liệu cá nhân được cung cấp cho chúng tôi vào một ngày trước đó, bạn có thể liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào bằng cách email: [email protected] Xin ghi rõ trong yêu cầu của bạn một cách chính xác những dữ liệu có liên quan. Chúng tôi sẽ xử lý yêu cầu của bạn càng sớm càng tốt.

Theo yêu cầu của bạn, VIZIONARY sẽ thông báo cho bạn biết những dữ liệu cá nhân được lưu về bạn với chúng tôi.

ĐIỀU CHỈNH QUY ĐỊNH BẢO VỆ DỮ LIỆU
VIZIONARY có quyền sửa đổi các quy định bảo vệ dữ liệu. Người sử dụng đã đăng ký sẽ được thông báo về bất kỳ sự thay đổi như vậy. Các quy định sửa đổi sẽ được áp dụng cho tất cả người dùng mới có hiệu lực ngay lập tức. Đối với người dùng hiện có quy định điều chỉnh như vậy sẽ có hiệu lực trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, trừ khi họ bị từ chối bằng văn bản.

Bảo mật dữ liệu
VIZIONARY sử dụng các biện pháp an ninh kỹ thuật và tổ chức để bảo vệ dữ liệu của bạn chống lại thao tác vô tình hay cố ý, những mất mát, tổn thất hoặc được truy cập bởi người không được phép. Các biện pháp an ninh của chúng tôi thường xuyên được cải tiến phù hợp với tình trạng phát triển công nghệ. Quy trình xử lý và truyền dữ liệu được thực hiện bởi SSL (Secure Socket Layer).

LIÊN HỆ
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi liên quan đến chính sách bảo mật hoặc phạm vi dữ liệu cá nhân, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email sau: [email protected]

Ngày sửa đổi: Tháng 4/ 2016

 

Chúng tôi sử dụng cookies để đảm bảo rằng chúng tôi đem lại cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi.
Nếu bạn tiếp tục sử dụng mà không có bất kì thay đổi trình thiết lập của mình, chúng tôi nhận định là bạn rất hài lòng khi nhận được tất cả cookies trên trang web Vizionary.