Vizionary có kế hoạch trả thưởng trực tiếp đơn giản cho những người muốn xây dựng một mạng lưới kinh doanh cùng với Vizionary. Cơ bản đó là hoa hồng bán hàng trực tiếp, hoa hồng nhị phân để xây dựng 2 nhánh và hoa hồng Matching giúp đỡ những người khác xây dựng hệ thống 2 nhánh của họ

Dưới đây là tổng quan sơ bộ về công việc kinh doanh này

GÓI ĐĂNG KÝ ĐỒNG BẠC VÀNG BẠCH KIM VIZIONARY
- Được bảo trợ như Đăng ký Khởi động cơ bản Phổ biến Khởi động lớn Giá trị lớn hơn Giá trị tốt nhất
Phí đăng ký 47 Euro 47 Euro 47 Euro 47 Euro 47 Euro 47 Euro
Gói cước - 50 Euro 250 Euro 850 Euro 1950 Euro 5950 Euro
Tổng cộng 47 Euro 97 Euro 297 Euro 897 Euro 1997 Euro 5997 Euro
Số khe (Tuần đầu tiên / tối đa) 0 / 2 1 / 2 4 / 8 12 / 24 30 / 80 100 / 100
Đơn vị khai thác theo gói - 100 600 2200 6000 20 000
Hoa hồng bán hàng trực tiếp - 10 Euro 30 Euro 90 Euro 200 Euro 600 Euro
Hoa hồng Matching Không Không Không 5 đời- 10% - 5% 5 đời- 10% - 5% 5 đời- 10% - 5%
CV* – Tối đa 32K trên tuần - 50 CV 200 CV 600 CV 1500 CV 5000 CV

* Bạn được tích 5 CV cho mỗi khe khai thác được mua trong hệ thống Downline của bạn - 1 bậc là 500 CV ở mỗi chân = 50 Euro đến 80 Euro - Không có hoạt động mua hàng cá nhân nào được yêu cầu để tích lũy CV hoặc để kiếm hoa hồng. (Không yêu cầu tự động chuyển). Để nâng cấp, bạn có thể thu được mức chênh lệch giữa gói sản phẩm cũ và mới

Hoa hồng khởi động

Vizionary thưởng 100 Euro khi bạn đạt đến 5 bậc – không thời hạn
Vizionary thưởng thêm 250 Euro khi bạn đạt đến 20 bậc – không thời hạn

Thưởng 30 ngày

Sau 30 ngày Vizionary sẽ kiểm tra quá trình khởi động của bạn

Nếu bạn đã có thể đạt 5-19 bậc, bạn sẽ được tính thêm 50% hoa hồng bán hàng trực tiếp trên tất cả các gói bạn đã bán trong thời gian đó
Nếu bạn đã có thể đạt được 20 bậc (+), bạn sẽ nhận được thêm 100% hoa hồng bán hàng trực tiếp trên tất cả các gói bạn đã bán trong thời gian đó

NẾU bạn muốn tìm hiểu tất cả thông tin chi tiết về kế hoạch trả thưởng, hãy tiếp tục đọc

Một cái nhìn gần hơn về...

Hoa hồng bán hàng trực tiếp

Hoa hồng bán hàng trực tiếp được tính khi bạn quy tụ các Associate mới và bán một gói khuyến mãi Associate cho họ. Dưới đây là các gói cho phép bạn tham gia vào các chương trình của Vizionary và những quyền lợi đi kèm.

Gói Giá Số khe (Tuần đầu tiên) Đơn vị hoặc khe khai thác Giới hạn khai thác trên tuần CV Hoa hồng BH trực tiếp
Gói đăng ký €47 - - 2 khe - -
Gói Đồng €97 1 khe 100 đơn vị = 2 khe 2 khe 50 €10.00
Gói Bạc €297 4 khe 600 đơn vị = 12 khe 12 khe 200 €30.00
Gói Vàng €897 12 khe 2,200 đơn vị = khe 24 khe 600 €90.00
Gói Bạch kim €1,997 30 khe 6,000 đơn vị = 120 khe 80 khe 1500 €200.00
Gói Vizionary €5,997 100 khe 20,000 đơn vị = 400 khe 100 khe 5000 €600.00

Bạn có thể nâng cấp bất cứ lúc nào chỉ đơn giản bằng cách trả phần chênh lệch giữa giá của các gói mà bạn có bây giờ và giá của gói nâng cấp. Nâng cấp lên Vizionary chỉ có hiệu lực khi bạn nâng lên một gói Bạch kim trước.

Hoa hồng nhóm

Hoa hồng nhóm như hoa hồng nhị phân là một loại hoa hồng được trả khi bạn xây dựng hệ thống nhóm ở hai bên. Trong backoffice của bạn, bạn sẽ thấy một cây nhị phân, nơi bạn đặt các cộng sự mới của bạn. Mỗi khi bạn hoặc người khác đặt một associate bạn có trong cây nhị phân của bạn, điểm xuống đến vô cùng, bạn sẽ được tích điểm còn được gọi là CV (Giá trị hoa hồng). Bạn sẽ tích được CV mỗi khi khe khai thác được mua xuất hiện trong toàn bộ hệ thống nhị phân của bạn.

Gói Giá Số khe (Tuần đầu tiên) Đơn vị hoặc khe khai thác Giới hạn khai thác trên tuần CV Hoa hồng BH trực tiếp
Gói đăng ký €47 - - 2 khe - -
Gói Đồng €97 1 khe 100 đơn vị = 2 khe 2 khe 50 €10.00
Gói Bạc €297 4 khe 600 đơn vị = 12 khe 12 khe 200 €30.00
Gói Vàng €897 12 khe 2,200 đơn vị = 44 khe 24 khe 600 €90.00
Gói Bạch kim €1,997 30 khe 6,000 đơn vị = 120 khe 80 khe 1500 €200.00
Gói Vizionary €5,997 100 khe 20,000 đơn vị = 400 khe 100 khe 5000 €600.00
Số khe khai thác 50 đơn vị = 1 khe = 5 CV 5

Vào thứ hai hàng tuần, những điểm bạn đã tích lũy sẽ được tính toán và chuyển đổi sang Euro được trả ra như hoa hồng.
Các điểm được tính toán như thế này: 500 CV ở bên phải và 500 CV bên trái bị xóa và bạn sẽ được quy đổi tương đương với 1 bậc. Điểm mà bạn không thể sử dụng trong tuần này sẽ được bảo lưu cho lần tới tính hoa hồng. Tuy nhiên, điểm mà bạn không thể sử dụng trong 26 tuần / 180 ngày sẽ bị xóa. Bạn nên sử dụng tối đa các điểm cũ nhất trước. Bạn có thể xem qua thông tin này trong backoffice của mình.

Hoa hồng của bạn được trả theo các bậc và mỗi một bậc có giá trị khác nhau phụ thuộc vào cấp độ công nhận của bạn.

Cấp độ công nhận Giá trị bậc Hạn mức tuần
Associate €50 €20,000
Senior Associate €50 €20,000
Principal Associate €55 €22,000
Executive Associate €60 €24,000
Managing Associate €65 €26,000
Vizionary Leader €70 €28,000
Vizionary Director €75 €30,000
Vizionary President €80 €32,000
Bất kỳ thành viên nào không bảo trợ 200cv ở 2 chân €20 €8,000
Đạt được các bậc mà không có 100cv từ trực hệ ở chân mạnh trong một tuần €20 €8,000

Kích hoạt MỘT LẦN là việc bạn cần làm để nhận được đầy đủ giá trị bậc và đủ điều kiện tạo doanh số trên 2 nhánh; 200 CV (tổng cộng) ở mỗi chân. Cho đến khi bạn làm được như vậy, thì giá trị bậc sẽ là 20 Euro.

Hạn mức tuần có nghĩa là số lượng bạn có thể kiếm được tối đa trong một tuần từ hoa hồng nhóm.

Hoa hồng Matching

Hoa hồng Matching (MB) là một loại hoa hồng đặc biệt, trên cả mong đợi đối với Vizionary. Có thể nhận được % trên thu nhập của các đời trong hệ thống nhị phân của bạn xuống đến vô cùng. Để đạt đủ điều kiện nhận hoa hồng Matching cá nhân bạn cần phải là vàng hoặc trên Associate và bạn cần phải bảo trợ những gói trên hoặc gói Vàng vào hệ thống nhị phân.

Số đời được cộng hưởng Điều kiện Cộng hưởng chân làm việc Cộng hưởng chân mạnh
1 đời Bảo trợ 1 Vàng hoặc trên Associates ở mỗi chân* 5% 10%
2 đời Bảo trợ 2 Vàng hoặc trên Associates ở mỗi chân* 5% 10%
3 đời Bảo trợ 3 Vàng hoặc trên Associates ở mỗi chân* 5% 10%
4 đời Đủ điều kiện hưởng 3 đời và trở thành Senior Associate 5% 10%
5 đời Đủ điều kiện hưởng 3 đời và trở thành Principal Associate 5% 10%
Từ 6 đời trở xuống Vizionary leader thứ 4 Đủ điều kiện hưởng 3 đời và trở thành Vizionary leader 5% 5%

Điều này rất quan trọng. Chỉ có các thành viên được đặt ở bên ngoài của cả hai chân được tính để đạt đủ điều kiện. Chú ý đối với các điều kiện cần đạt. Bạn nhận được hoa hồng Matching từ tất cả những người trong hệ cây đời đạt đủ điều kiện, bất kể họ được đặt ở vị trí nào và họ tham gia gói thành viên nào

Công nhận và trao thưởng Lãnh đạo Vizionary

Để được lên một cấp độ pin cao hơn, những gì bạn sẽ cần phải làm trước tiên là nâng cấp tài khoản lên vàng hoặc mức cao hơn. hai mục tiêu đầu tiên của bạn là có được vị trí của Associate 5 và sau đó là Senior Associate. Thực hiện tiêu chuẩn đó trong vòng 30 ngày để đủ điều kiện nhận hoa hồng khởi động nhanh.

Cấp độ công nhận Điều kiện cần đạt Thưởng
Associate 5 5 bậc Hoa hồng khởi động nhanh – 100 Euro
Senior Associate 20 bậc Pin, Chứng nhận và hoa hồng khởi động nhanh – 250 Euro
Principal Associate 100 bậc Pin và chứng nhận
Executive Associate 400 bậc Pin and Wall Plaque
Managing Associate 1,250 bậc Pin and Wall Plaque
Vizionary Leader 4,000 bậc Vizionary Leader Pin, Vizionary Cruise and Vizionary Statuette
Vizionary Director 10,000 bậc Vizionary Leader Pin, Annual Cruise and Vizionary Statuette
Vizionary President 25,000 bậc Vizionary Leader Pin, Upgraded Annual Cruise and Vizionary Statuette

Chương trình bán lại đơn vị khai thác

Vizionary cung cấp một nền tảng bán buôn, nơi bạn có thể mua và bán thời gian khai thác. Giá trên thời gian khai thác có thể khác nhau tùy thuộc vào cung và cầu; Tuy nhiên, mức giá tối đa cho 1 khe khai thác là 12.50 Euro

Tất cả các thành viên Vizionary có thể bán lẻ thời gian khai thác qua một cá nhân trên trang bán lẻ www.capricoin.biz 1 khe khai thác có giá 25 Euro. Lợi nhuận sẽ được trả cho các thành viên đã bán khe khai thác. Họ mong đợi có ít nhất 50% lợi nhuận trên mỗi đợt bán.

Chúng tôi sử dụng cookies để đảm bảo rằng chúng tôi đem lại cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi.
Nếu bạn tiếp tục sử dụng mà không có bất kì thay đổi trình thiết lập của mình, chúng tôi nhận định là bạn rất hài lòng khi nhận được tất cả cookies trên trang web Vizionary.