Bằng cách đặt một đơn hàng trên trang web Vizionary, bạn cần chấp thuận những điều khoản & điều kiện được đặt ra dưới đây.

Vizionary là tên thương mại của Tập đoàn Jupiter., Ltd và bạn có thể tham khảo thông tin trong các điều khoản và điều kiện sau Tập đoàn Jupiter., Ltd - đăng ký tại Belize với số đăng ký: 130912 dưới địa chỉ sau:

Jupiter Group Limited
Suite 102, Ground Floor
Blake Building
Corner Eyre & Hutson Streets
Belize City
Belize

Bạn cam kết rằng tất cả các hàng hoá và dịch vụ mà bạn đã mua dành cho cá nhân và gia đình bạn chỉ khi bạn chấp nhận email như một phương tiện thông tin liên lạc hợp lệ thỏa thuận giữa bạn và Vizionary.

Hợp đồng cung cấp hàng hoá

Không có hợp đồng cung cấp hàng hóa nào sẽ được coi là tồn tại giữa bạn và Vizionary trừ khi Vizionary gửi bạn email xác nhận rằng đơn đặt hàng của bạn đã được xử lý. Bạn cần chắc chắn thông tin email được xác nhận là chính xác càng sớm càng tốt và bạn nên in ra và giữ một bản sao để lưu hồ sơ. email xác nhận Số tiền được chấp nhận bởi các lệnh đặt hàng để mua hàng hóa từ Vizionary và điều này có hiệu lực bất kể dù bạn có nhận được email hay không. Vizionary có quyền thu hồi hợp đồng với bất kỳ thời gian nào trước khi chấp nhận. Điều này cũng được áp dụng trong trường hợp bất kỳ lỗi nào hoặc thông tin không chính xác về hàng hóa, bất kỳ mô tả nào được áp dụng đối với hàng hoá, hoặc giá trị của hàng hóa. Giá và thông tin sẵn có có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Thông tin trang web

Theo pháp luật để được cho phép vận hành hiệu quả nhất, Vizionary sẽ cung cấp trang web và nội dung trên "như là" cơ sở và không đại diện hay đơn vị nào bảo đảm nào liên quan đến trang web này hoặc nội dung của nó. Vizionary từ chối tất cả, bao gồm cả ví dụ bảo hành thương mại và phù hợp cho một mục đích cụ thể. Ngoài ra, Vizionary không đại diện hoặc bảo đảm rằng các thông tin truy cập thông qua trang web này là chính xác, đầy đủ.

Xử lý đơn đặt hàng

Vizionary sẽ xử lý đơn đặt hàng trong vòng 48 giờ sau khi nhận đặt hàng của bạn. Một số mặt hàng có thể không có sẵn. Bạn có thể theo dõi tiến trình của các đơn đặt hàng trực tuyến bằng cách đăng nhập vào Khu Quản lý đặt hàng của bạn. Xin lưu ý rằng đơn hàng của bạn có thể được gửi đến cho bạn nhiều lần. Tất cả giá bao gồm thuế doanh thu (nếu có), trừ khi có quy định khác. Các chuyến hàng đến địa chỉ giao hàng của bạn có thể chịu thuế nhập khẩu và các loại thuế được áp một lần một lô hàng được chuyển đến đất nước của bạn. Bạn phải chịu ất kỳ khoản phí bổ sung như hải quan. Bạn nên lưu ý rằng các chính sách hải quan khác nhau biến đổi từ nước này sang nước khác vì vậy chúng tôi khuyên khách hàng liên hệ với cơ quan hải quan địa phương để biết thêm thông tin. Lưu ý rằng các lô hàng quốc tế có thể được mở và kiểm tra bởi cơ quan hải quan.

Trách nhiệm hữu hạn

Phần trách nhiệm này chỉ áp dụng trong phạm vi luật pháp cho phép. Trừ những gì được nêu dưới đây, Cả ban điều hành của Vizionary, nhân viên hoặc đại diện khác sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại được phát sinh liên quan đến việc sử dụng các trang web này. Vizionary không chịu trách nhiệm đối với thương vong của cá nhân mà chỉ ở mức độ duy nhất mà nó phát sinh là do sự cẩu thả của sản phẩm, của giám đốc, nhân viên hoặc đại diện khác. Vizionary không chịu trách nhiệm (trừ những gì được nêu ra dưới đây) cho bất kỳ lỗi hay thiếu sót và có quyền thay đổi thông tin, thông số kỹ thuật và mô tả về hàng hóa, sản phẩm và dịch vụ được liệt kê. Trong trường hợp không chắc rằng bạn nhận được hàng hóa mà không như những gì bạn yêu cầu hoặc bị hư hỏng hoặc bị lỗi, hoặc là số lượng khác với số lượng được ghi trên mẫu đơn đặt hàng của bạn, Vizionary chịu trách nhiệm, tùy theo lựa chọn riêng mình, tận dụng hiệu quả những sai sót của những đơn hàng không được chuyển, thay thế hoặc sửa chữa bất kỳ hàng hóa bị hư hỏng hoặc bị lỗi, hoặc hoàn trả lại bạn số tiền hàng hóa MIỄN LÀ bạn thông báo cho Capricoin vấn đề bằng văn bản gửi về [email protected] trong vòng 7 ngày kể từ ngày giao hàng. Vizionary không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại gián tiếp, thiệt hại do hậu quả và mất dữ liệu, mất thu nhập hoặc lợi nhuận, mất mát hoặc hư hỏng tài sản và / hoặc mất từ khiếu nại của bên thứ ba phát sinh từ việc sử dụng các trang web Vizionary hoặc cho bất kỳ sản phẩm được mua từ các trang web Vizionary. Vizionary sẽ chỉ chịu trách nhiệm về thiệt hại trực tiếp lên đến tổng cộng tối đa giá của sản phẩm được mua đối với bất kỳ khiếu nại nào.

Hành vi bất hợp pháp

Tội phạm thường sử dụng một cái tên giả hoặc một thẻ tín dụng có tên hợp lệ để đặt hàng. Bất cứ ai bị bắt cố tình nhập một đơn đặt hàng có sai sót hoặc hư cấu sẽ bị truy tố đến mức tối đa theo pháp luật. Chúng tôi theo dõi "dấu vân tay" điện tử của mỗi đơn hàng được đặt trên trang web Vizionary để chúng tôi và tất cả các cơ quan phòng chống tội phạm và truy tố hợp pháp theo dõi người dùng cá nhân tham gia vào các hoạt động tội phạm trên trang web của chúng tôi.

Điều hành luật

Bất kỳ thỏa thuận giữa Vizionary và bất kỳ đơn hàng từ Vizionary phải tuân theo Luật mà khách hàng đã đăng ký theo địa chỉ.

Sửa đổi điều khoản

Jupiter Group Limited bảo lưu quyền thay đổi các điều khoản bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Bất kỳ sửa đổi những điều khoản này sẽ được coi là có hiệu lực kể từ ngày tháng và thời gian đăng tải trên trang web Vizionary. Các điều khoản và điều kiện áp dụng cho đơn hàng của bạn một khi bạn đã nhận được email xác nhận. Họ sẽ thay thế bất kỳ điều khoản và điều kiện khác dưới bất cứ hình thức nào. Hãy in ra và giữ lại một bản sao các điều khoản và điều kiện khi bạn đã nhận được email xác nhận.

Bảo vệ dữ liệu 

Khách hàng đồng ý rằng bất kỳ dữ liệu cá nhân (tên, địa chỉ, email, điện thoại, fax, tài khoản ngân hàng) được cung cấp trên trang web này sẽ được lưu trữ và xử lý bởi Tập đoàn Jupiter Limited để đăng ký cho khách hàng, để hoàn thành đơn đặt hàng và xử lý hoá đơn, gửi cho khách hàng thông tin về sản phẩm hoặc dịch vụ mà chúng tôi tin rằng họ sẽ quan tâm. Người tiêu dùng có thể thực hiện quyền phản đối, truy cập, chỉnh sửa và xóa liên quan đến dữ liệu của họ theo các điều khoản dự kiến của Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân. Những quyền này có thể được thực hiện hoặc gửi một yêu cầu bằng văn bản, cùng với các tài liệu chứng minh của mình, tới [email protected]

Quyền thu hồi

Bạn được quyền hủy bỏ hợp đồng này mà không cần đưa ra lý do trong thời hạn 14 ngày. Thời gian thu hồi là 14 ngày và bắt đầu từ ngày hàng hoá được giao cho bạn hoặc một bên thứ ba do bạn ủy thác. Nếu bạn muốn thực hiện quyền thu hồi bạn phải thông báo cho

Jupiter Group Limited
Suite 102, Ground Floor
Blake Building
Corner Eyre & Hutson Streets
Belize City
Belize
SĐT: +1 850 252 8258

E-Mail: gửi thư đến [email protected] nếu bạn muốn thu hồi hợp đồng này bằng một thông báo rõ ràng (ví dụ một bức thư gửi qua đường bưu điện, fax hoặc email). Bạn có thể sử dụng các hình thức thu hồi kèm theo, việc sử dụng đó là không bắt buộc.

Đối với việc thực hiện các giai đoạn thu hồi, quyền thu hồi cần được gửi trước khi kết thúc thời hạn thu hồi.

Hậu quả của việc thu hồi:
Nếu bạn hủy bỏ hợp đồng này, bất kỳ số tiền mà bạn đã thanh toán cho chúng tôi, bao gồm cả chi phí vận chuyển (trừ chi phí phụ phát sinh tùy theo lựa chọn của bạn là một phương pháp vận chuyển khác so với phương pháp vận chuyển thuận lợi nhất được cung cấp bởi chúng tôi) sẽ được thanh toán nhanh chóng trả lại cho bạn sớm nhất là sau một thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày chúng tôi nhận được thông báo của bạn về việc hủy bỏ hợp đồng. Trừ khi có thoả thuận khác với bạn, chúng tôi sẽ sử dụng để trả nợ như vậy cùng một phương pháp thanh toán được sử dụng trong các giao dịch ban đầu; chúng tôi sẽ không thu phí trả nợ như vậy. Chúng tôi có thể từ chối trả nợ cho đến khi chúng tôi đã nhận được lô hàng trả lại hoặc bạn cần cung cấp cho chúng tôi bằng chứng về các lô hàng trả lại hàng.
Sau khi nhận được thông báo của bạn về việc hủy bỏ hợp đồng này, hàng hóa phải kịp thời được trả lại hoặc chuyển giao cho Jupiter Group Ltd không muộn hơn trong vòng 30 ngày. Giai đoạn này sẽ được chú ý nếu hàng hoá được vận chuyển trước khi kết thúc thời hạn ba mươi ngày. Các chi phí phát sinh trực tiếp trong lô hàng trả lại hàng phải được chi bởi bạn.
Bạn sẽ chỉ phải chịu trách nhiệm cho một tổn thất có thể về giá trị của hàng hóa nếu có mất mát về giá trị là do xử lý không đúng các hàng hoá một cách không cần thiết để kiểm tra chất lượng, đặc tính, chức năng của hàng hoá.

Ngày sửa đổi: Tháng Tư năm 2016

Chúng tôi sử dụng cookies để đảm bảo rằng chúng tôi đem lại cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi.
Nếu bạn tiếp tục sử dụng mà không có bất kì thay đổi trình thiết lập của mình, chúng tôi nhận định là bạn rất hài lòng khi nhận được tất cả cookies trên trang web Vizionary.