Đồng

Registration

Registration Vizionary System Registration
Mining Slots at  Wholesale Rate
€47
Đồng

Bronze

Bronze Basic Crypto Education Program
3 Mining Slots

€97
Lựa chọn phổ biến

Silver

Silver Basic Crypto Education Program
16 Mining Slots 

€297
Vàng

Gold

Gold Basic Crypto Education Program
56 Mining Slots 

€897
Giá trị lớn hơn

Platinum

Platinum Basic Crypto Education Program
150 Mining Slots 

€1997
Giá trị tốt nhất

Vizionary

Vizionary Basic Crypto Education Program
500 Mining Slots 

€5997

OneGram Crowngate
New registration product
Download product presentation
Bằng cách điền vào đơn dưới đây, bạn sẽ đăng ký tài khoản của bạn và sau đó tiếp tục với đơn đặt mua của bạn.
CAPTCHA
Change the CAPTCHA code
Bằng cách hoàn thành mẫu đơn này mà bạn đồng ý rằng bạn đã đọc, hiểu và chấp nhận các điều khoản và điều kiện kinh doanh và điều đó cho thấy bạn có một sự hiểu biết đầy đủ của hệ thống VIZIONARY trước khi đăng ký.

Nếu bạn đã đến trang này thông qua một hệ thống marketing thứ ba, hãy lưu ý rằng bạn chỉ nên dựa vào thông tin trên trang web VIZIONARY và xin vui lòng đọc đầy đủ các Điều khoản và Điều kiện và các đường liên kết ở bên dưới cùng của trang web này.

Là một VIZIONARY Associate bạn đồng ý và xác nhận bằng cách ký đơn này rằng bạn hiểu rằng VIZIONARY có thể lưu trữ và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn bao gồm trong các hình thức ứng dụng cũng như tất cả các dữ liệu liên quan đến tài khoản Vizionary của bạn dưới dạng điện tử hoặc ngược lại. Bạn cũng đồng ý rằng VIZIONARY, trong bối cảnh và liên quan đến các quy tắc của kế hoạch trả thưởng VIZIONARY, làm cho ho các thành viên khác có giá trị của Tổ chức bán hàng VIZIONARY trong và ngoài nước cũng như các công ty thành viên của Tập đoàn VIZIONARY quốc tế. VIZIONARY bảo lưu quyền được thông tin, bất kể thông tin này được tổ chức tại nhà hoặc ở nước ngoài, cần thiết cho duyệt các đơn cộng tác cũng như đối với việc điều hành quốc tế của hệ thống bán hàng VIZIONARY.

Associate đồng ý nhận bất kỳ thông tin và Tin tức mới của Vizionary qua e-mail.

Chúng tôi sử dụng cookies để đảm bảo rằng chúng tôi đem lại cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi.
Nếu bạn tiếp tục sử dụng mà không có bất kì thay đổi trình thiết lập của mình, chúng tôi nhận định là bạn rất hài lòng khi nhận được tất cả cookies trên trang web Vizionary.